Adatmigráció

 

Amennyiben gyors, hatékony és biztonságos adatmigrációs szolgáltatásra van szüksége az üzletmenet megszakítása nélkül, szakértőink örömmel segítenek. Az adat napjaink egyik fő munka eszközévé vált, nem csoda hát, ha már az adatmigráció hallatán is feszültebbek lesznek a cégek, különösen az egyre komplexebb adatintegráció, az adatmennyiség és a fájlformátumok számának növekedése, vagy az adatok megosztási követelményei miatt.

 
 

Mikor válik az adatmigráció szükségessé?

Sokféle ok miatt merülhet fel az adatmigráció igénye, például:

 • Régi rendszer korszerűsítése során migrálni kell az adatokat.
 • Az adatokat szinkronizálni kell a régi és az új rendszer között, hogy összehasonlíthatók legyenek, biztosítva ezáltal a régi kivezethetőségét.
 • Új üzleti alkalmazásba kell integrálni az adatokat a korábbi alkalmazásból.
 • Több eltérő rendszerből kell átvinni az adatokat egy közös rendszerbe. (Például szervezeti átalakulás esetén.)
 • Az IT platform felhőbe kerül, segítve a méretezhetőséget, amihez adat, illetve alkalmazás migrációra van szükség.
 • Adatokat át kell mozgatni egy meglévő szerverről egy újra, vagy meglévő tárolórendszerre, vagy központosított adattárba.
 
 

Adatmigrációs folyamat

Általában véve az adatmigrációs szakaszok az alábbiak:

 • Tervezés – a meglévő adatforrások azonosítása, az új rendszer követelményeinek és az adatok konvertálási módjának meghatározása.
 • Kifejtés – minden adat kibontása a meglévő forrás(ok)ból.
 • Tisztítás – az adatok áttekintése és az adatokkal kapcsolatos ügyek azonosítása, a redundáns vagy duplikált adatok eltávolítása, a hiányos adatok azonosítása, végül a pontatlan adatok helyesbítése.
 • Betöltés – a megtisztított adatok feltöltése az új rendszerbe, egy lépésben vagy szakaszokra bontva.
 • Hitelesítés – az adatok tesztelése és a feltöltés sikerességének visszaigazolása.
 
 

Minőségbiztosítás

Mielőtt belevágnánk a folyamatba, megnézzük, miként működik a jelenlegi rendszere, miként néznek ki az adatok, hogyan használják, illetve hol tárolják azokat.

Megértjük, hogy mire használja az adatait.
Felmérjük az információs környezetet, megértjük, hogy miként, hol és ki használja az adatokat. Arról is meggyőződünk, hogy eltérő adatfelhasználás válhat-e lehetségessé a jövőben.

Az adatbiztonság biztosítása (különösen az örökölt rendszerekben).
Nincs értelme olyan adatok mozgatásának, amiket nem használ, duplikáltak vagy helytelenek. Átfogó minőség felmérést végzünk annak biztosítására, hogy a szabványosítás támogassa a felhasználókat most és a jövőben is.

Folyamatos hitelesítés.
A hibák kijavítása a migrációt követően költséges mulatság. Egy régi rendszerről egy újra történő adatmigráció esetén felépítjük az új rendszer vizuális prototípusát pontosan úgy, ahogy terveken látta; a folyamat ezen szakaszában van lehetőség változtatásokra.

Tesztelés a végfelhasználókkal.
Arra bátorítjuk partnereinket, hogy osszák meg a prototípust a végfelhasználóikkal, hogy a folyamat során történő hitelesítéshez hasonlóan ők és más döntéshozók Felhasználói Elfogadottsági Tesztet (UAT) végezhessenek a végleges migráción, biztosítva a követelményeknek való megfelelést.